Дома

 
               Да вайны ва Ушацкім раёне
               было 54 тысячы жыхароў,
               пасля вайны засталося 20 тысяч.

...Гэта значыць — кожны другі,
                           і болей...
Гэта значыць — не ўстануць з зямлі ніколі
русавалосыя, сінявокія,
каржакаватыя і высокія
дзядзькі,
жанкі,
хлапчукі —
мае землякі,
мае сваякі...
Колькі тысяч хат не збудавана,
колькі тысяч яблынек
                   нe палівана!
Столькі бярвевня
                напілавана дарма,
такога саду
           няма...
Я хаджу па полымю кветак,
па спалавіненым краі лясным...
Колькі ў свеце з'явілася б дзетак,
калі б нараджалі
               хоць па адным!
А калі б радавалі і двайняты?..
...На магілах, у гнёздах,
пішчаць птушаняты...