Алесь Камароўскі

Скрыпка

 
Вайна дагнала
             бацьку ўсё-ткі —
He вернуць могілкі назад...
Як успамін, калышуць соткі
Яго не выстуджаны сад.

На шафе ў хаце
              млее скрыпка,
Што не скалыміла граша,
He скрыпка гэта, а іскрынка,
Яго гарачая душа.

Вяселле кожнае, радзіны
Яго упрошвалі прыйсці,
Каб ён
      св