Еўдакія Лось

Дома

 
               Да вайны ва Ушацкім раёне
               было 54 тысячы жыхароў,
               пасля вайны засталося 20 тысяч.

...Гэта значыць — кожны другі,
                           і болей...
Гэта значыць — не ўстануць з зямлі ніколі
русавалосыя, сінявокія,
кар

Вёскі, якія не ўсталі

 
Вы не бачылі вёсак, якія не ўсталі з вайны?
Па ўсёй Беларусі, па ўсёй Беларусі яны...
Вы мне скажаце — а на што глядзець,
калі ўвосень там — адно лісцяў медзь,
калі ўзімку там — толькі ветру плач,
а вясной дзярэ сваё сэрца драч...
Лета роснае па зямлі ідзе,
лета радасці за руку вядзе:
пах язмінавы, пах малінавы,
цень карункавы, свет б

Дзяўчаты мінулай вайны

 
Якімі толькі мянушкамі He клікалі гэтых салдат З няпудранымі вяснушкамі, У шынялях да пят!.. Крочылі полем спаленым, Шляхамі страшнай вайны, I плакалі на развалінах, I мерзлі ў акопах яны... У лужах сцюдзёных мыліся, Прычэсваліся пад дажджом, Па косах сваіх журыліся Пад гулкі гарматны гром... Паходамі, зброяй занятыя, Справай ваеннай пары, Былі яны проста дзяўчатамі,