Уладзімір Бузук

ПРАЙШЛА ВАЙНА

 

Прайшла вайна… Сямiдзесяты год
Пад мiрным небам прачынаецца Айчына,
Але нiколi не забудзе наш народ –
Забыцца пра такое немагчыма,
Як чорнаю чумою на зямлю
Налецела раз,юшаная зграя,
Бяду унясла у кожную сям,ю,
Зацмiушы небасхiл сабой да краю.
Гарэлi хаты, вескi, гарады,
Таптау фашыст палеткi цяжкiм ботам.
Нам за чатыры доугiя гады
Далася перамога кроу,ю з потам!