Брэсту

 
Ты з папялішчаў і руінаў Устаў у велічы жывой, Тут кожны камень і цагліна Акроплены тваёй крывёй. Ты не схіснуўся ў знямозе, Граніцы нашай вартавы, І першым вырас на парозе На дальніх подступах Масквы. Апасці не паспелі росы У той перадсвітальны міг, А ты, нібы юнак Матросаў, Краіну засланіў грудзьмі. І прыпыніў варожай зграі На ўсход, на нашы землі шлях. Над слаўнай крэпасцю лунае Непераможны горды сцяг. Ты першы ў полымі і дыме Падняўся ў мужнасці сваёй, Салдат вялікае Радзімы, Яе заступнік і герой.Yeezy Wave Runner 700

Іншыя вершы аўтара