Ляцелі пахавальныя...

 

Ляцелі пахавальныя —
Вайне лісты пахвальныя,
Што так яна стараецца,
Што столькі забіваецца...

Ляцелі над Еўропаю,
Кружыліся над Азіяй —
Лісты, лісты жалобныя
З казённаю аказіяй.

Ляцелі, роспач будзячы,
З вайны — штодзённа — падалі,
Як лісце з кроны будучых
Стагоддзяў неразгаданых.

Стагоддзяў ненароджаных,
Ад свету адгароджаных.

Стагоддзяў з вечнай тайнай,
Стагоддзяў непачатых.
Стагоддзяў, растаптаных
Пятой цяжкіх пячатак.