На ўзгорку пясчаным...

 
На ўзгорку пясчаным цвiце жаўтазель - На брацкай магiле дзяцей партызанскiх. Стаю i гляджу, як па кветках зiркастых Блукае маленства далёкага чмель. Мы разам раслi тут - пад небам адным: Смяялiся, плакалi, песнi спявалi... Той смех спапялiлi, той спеў расстралялi, А плач - уцалеў: ён у сэрцы маiм.AIr Jordan Outdoor Basketball Shoes