Адплывае на захад гарматны гром...

 
Адплывае на захад гарматны гром, Чорны снег і забітых белыя твары, I пражэктар далёкі светлым багром Б’е маўкліва ў чырвоную хмару пажару. Мне б дабегчы і гэты пажар пагасіць, Толькі рана баліць і замала сіл. За плячыма — тысячы спаленых сёл I дзесяткі разбураных гарадоў. I я ведаю — гэта яшчэ не ўсё, Гэта толькі пачатак трывожных гадоў. Вы мне скажаце: будзе ізноўку бэз I дзяўчаты у лёгкіх блакітных сукенках. Для мяне ж яшчэ доўга расстрэлены лес Захліпацца будзе дзіцячым енкам. Ад чарэмхі — чад і ад бэзу — дым, Попел скрыпне ізноў на маіх зубах. Нашай будучыні гады Будуць доўга глытаць папялішчаў пах. I цагляная чырвань новых муроў На мяне пральецца, як кроў. I за белаю вапнаю свежых сцен Я убачу хаціны чорны шкілет. З чарапоў густая трава парасце, Лівень змые варожага танка след, А за мною заўсёды, да самай труны, Будзе крочыць праклятая здань вайны.New Arrivals