Самае блізкае

 

Блінцовы пах дымоў.
Рабіна каля плота.
Пажухлых палыноў
Знямелая гаркота.

Пары мядовай дні.
Стары дзядусь патрошку
Глянцуе ў цішыні
За дошчачкаю дошку.

Ах, будзе жоўты стол
I жоўценькая бочка!
Сівенькаму — пад сто:
Ні дочак, ні сыночкаў.

З далёкае вайны,
У самым грозным леце
Развеяны яны,
Нібы дымы па свеце.

Глухому салаўю
Не трэба нотаў велькіх.
Наступніцу сваю —
Гадуе дзед зямельку.