Самае блізкае

 
Блінцовы пах дымоў. Рабіна каля плота. Пажухлых палыноў Знямелая гаркота. Пары мядовай дні. Стары дзядусь патрошку Глянцуе ў цішыні За дошчачкаю дошку. Ах, будзе жоўты стол I жоўценькая бочка! Сівенькаму — пад сто: Ні дочак, ні сыночкаў. З далёкае вайны, У самым грозным леце Развеяны яны, Нібы дымы па свеце. Глухому салаўю Не трэба нотаў велькіх. Наступніцу сваю — Гадуе дзед зямельку.Adidas sneakers