Сто песень... Сто жывых паданняў...

 

Сто песень... Сто жывых паданняў...
Сто дум... I сто адказаў ім...
I сто — са ста дарог — жаданняў,
I сто пытанняў перад тым.

Ці ўсё прызнаў з таго, што спела?
Ці ўсё збярог, што браў навек?
Чым жыў? Чым славіў тую смеласць,
Што не дае жыцця на здзек?

Якім святлом, якой турботай
Душу выводзіў з нематы?..
Сто песень... Як дайсці да сотай
З агнём ад першае вярсты?..