Балада пра мінёраў

 
         Васілю Выкаву

Дваццаць гадоў
        неадступнаю зданню
Былое трывожыць салдацкія сны...
Штоночы ўстаюць і ідуць на заданне
Хлопцы-мінёры апошняй вайны.

Топчуць боты палын прагорклы
I недаспелыя каласы.
Абнюхваюць
     кожны грудок і пагорак
Мінашукальнікаў тупыя насы.

Здаецца,
    вайна так даўно адгрымела.
Акопы быльнягом зараслі...
А мінёры ходзяць нясмела
Па зямлі.

Мінёры пад ногі глядзяць з апаскаю:
Не наступіць бы
        праз дваццаць год
На выбух
     ці на сябраву каску,
Прабітую навылёт.