Люблю бары, бярэзнікі і пушчы я...

 
Люблю бары, бярэзнікі і пушчы я
Яшчэ з ваеннай бежанскай пары.
Цярплівыя,
Маўклівыя,
Відушчыя,
Яны мае надзейныя сябры.
Ашчадныя,
Запаслівыя,
Шчодрыя,
Яны і мне прадоўжылі гады,
Калі дарылі кошыкамі, вёдрамі
Баравікі,
Чарніцы,
Жалуды.
 
Я помню іх гарэлымі і роснымі,
У пекле дыму,
            холадзе дажджоў.
Я плакаў іх рабінамі і соснамі
Ля мінамі разбітых бліндажоў.

На ўзлесках і пад кронамі высокімі
Яны вучылі мудрасці без слоў —
Як сябраваць
           з зязюлямі і сойкамі,
Як разумець
          вавёрак і ласёў...

Стаю сярод паляны незадымленай,
Любуюся раскошаю зямной —
Як быццам зноў
             чытаю вершы Пімена
I рэха паўтарае іх за мной.

А можа,
      ён здалёк мне абзываецца,
Вясёлы,
      заклапочаны лясун...
Я з пушчы і яму
             капусту зайцаву
I сплюшчаную гільзу прынясу...
Lebron XIV 14 Glow