Час хаду у новы дзень прыспешвае...

 
Час хаду у новы дзень прыспешвае,
Успаміны горкія драбніць...
А ўсё роўна
      помнім сорак першы,
Як і сорак пяты, —
          да драбніц.

Не закрыць
      ні радасцю,
            ні бытам
Тых,
   што ўпалі ніцма на лаўжы.
Колькі іх,
      забітых і забытых,
Пад нагамі нашымі ляжыць!

I з зямлі знявечанай
           рыўкамі
Лезуць —
     дзе рамонак,
            дзе быльнёг.
То яны
    знямоглымі рукамі
Цягнуцца наверх,
         да нашых ног.

То яны
    насустрач сонцу рвуцца
З чорнага прадоння небыцця.
I калыша вецер Рэвалюцыі
Аганькі кароткага жыцця...

I што значаць нашы ўсе напасці,
Калі можна ў цішы палявой
На калені перад імі ўпасці
I да іх прыпасці галавой...