На пярэднім краі

 
         Пярэдні край будаўнічых
         работ праходзіць каля бы-
         лых фашысцкіх дотаў.

Пярэдні край...
Крык адзінокай сойкі.
Асколкі ў сэрцы кожнае сасны...
Тут ад крыві,
       а не ад летняй спёкі
Чырвоны колер
       у палян лясных.

I прывідны,
      як даўні шлем тэўтонца,
Нязграбны,
      як вялізны шэры крот,
Халоднымі байніцамі на сонца
Ашчэрыўся пракляты тройчы дот.

Пярэдні край...
Тут на любой сцяжынцы
Збярэш свінцу
       і гільз дзесяткі тон.
Ды ад расплаты
        не схаваў чужынца
Таўшчэзны адшліфованы бетон.

З карэннем экскаватар вырывае
Апошні след,
      дзе быў фашыста бот.
Ідзе-гудзе азёрным мірным краем,
Як кажуць тут,
        шырокі фронт работ.

Пярэдні край
Не моўкне ўдзень і ўночы.
Глядзі і слухай,
         абымшэлы дот,
Як над Дзвіною
        пераможна крочыць,
Як зноў грыміць
Наш беларускі фронт.